รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักและคาดการณ์น้ำแห้ง
ลำดับที่ สำนักงานเขต สถานที่ สภาพน้ำท่วม เวลาน้ำเริ่มท่วม
(น.)
คาดการณ์เวลาน้ำแห้ง
(ชม:นาที)
หมายเหตุ
(ปัญหาอุปสรรค)
ถนน บริเวณ ความสูง (ซ.ม) ความยาว (ม.) กว้าง (ช่องจราจร)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลาฝนตก 08:00 น.   เวลาฝนหยุด 14:00 น.
1 จตุจักร รัชดาภิเษก หน้าธนาคารกรุงเทพ 10 300 1-2 เลน 10:20 02:00
2 จตุจักร พหลโยธิน แยกเกษตร - กรมป่าไม้ 5 2 เลน 10:20 02:00
3 จตุจักร รัชดาภิเษก แยกลาดพร้าว - คลองบางซื่อ 10-15 เต็มผิว 09:00 02:00
4 ดินแดง ประชาสงเคราะห์ หอนาฬิกา-ตลาดห้วยขวาง 10-15 200 เต็มผิว 10:30 01:00
5 ดินแดง ประชาราษฏร์บำเพ็ญ หน้าตลาดห้วยขวาง 10-15 100 เต็มผิว 10:30 01:00
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลาฝนตก 14:30 น.   เวลาฝนหยุด 19:30 น.
1 พญาไท พระราม 6 ช่วงทางลงทางด่วน 15-20 200 2 เลน 15:10 01:00
2 พญาไท ประดิพัทธิ์ แยกสะพานควาย 20 200 เต็มผิว 15:10 01:30
3 จตุจักร รัชดาภิเษก หน้าธนาคารกรุงเทพ 10 500 1-2 เลน 15:20 01:00
4 ดินแดง ประชาสุข ถ.สุทธิสาร - ซ.อินทามระ 59 20-30 เต็มผิว 15:20 01:30
5 พญาไท พหลโยธิน ซอย 8 - แยกสะพานควาย 20 500 เต็มผิว 15:20 02:00
6 ดินแดง ประชาราษฏร์บำเพ็ญ หน้าตลาดห้วยขวาง 15-20 200 เต็มผิว 09:00 02:00
7 ดินแดง ประชาสงเคราะห์ ตลาดห้วยขวาง - หอนาฬิกา 20 300 เต็มผิว 15:20 01:30
8 พญาไท สุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 1-9 20 เต็มผิว 15:20 02:00
9 พญาไท พหลโยธิน สะพานควาย - คลองบางซื่อ 15-20 เต็มผิว 15:20 02:00
10 ดุสิต นครไชยศรี ตลาดศรีย่าน 5-10 250 2 เลน 15:20 02:00
11 จตุจักร รัชดาภิเษก แยกลาดพร้าว - คลองน้ำแก้ว 15-20 เต็มผิว 15:20 02:30
12 ดุสิต ราชวิถี เชิงสะพานกรุงธน 5-10 200 2 เลน 15:20 01:30
13 ดุสิต ราชวิถี หน้า ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 5-10 150 1-2 เลน 15:20 01:30