รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักและคาดการณ์น้ำแห้ง
ลำดับที่ สำนักงานเขต สถานที่ สภาพน้ำท่วม เวลาน้ำเริ่มท่วม
(น.)
คาดการณ์เวลาน้ำแห้ง
(ชม:นาที)
หมายเหตุ
(ปัญหาอุปสรรค)
ถนน บริเวณ ความสูง (ซ.ม) ความยาว (ม.) กว้าง (ช่องจราจร)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลาฝนตก 18:00 น.   
1 พระนคร สนามไชย หน้าวัดโพธิ์ 5-10 150 2 เลน 19:00 02:00
2 สาทร สวนพลู หน้า สน.ทุ่งมหาเมฆ 10 100 2 เลน 19:00 02:00
3 ราชเทวี เพชรบุรี แยกมิตรสัมพันธ์ 10-15 200 2 เลน 19:20 02:00
4 ดินแดง ดินแดง ซอยสุทธิพร 2 5-10 50 1-2 เลน 19:20 02:00