รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักและคาดการณ์น้ำแห้ง
ลำดับที่ สำนักงานเขต สถานที่ สภาพน้ำท่วม เวลาน้ำเริ่มท่วม
(น.)
คาดการณ์เวลาน้ำแห้ง
(ชม:นาที)
หมายเหตุ
(ปัญหาอุปสรรค)
ถนน บริเวณ ความสูง (ซ.ม) ความยาว (ม.) กว้าง (ช่องจราจร)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลาฝนตก 23:30 น.   
1 หนองแขม เลียบคลองภาษีฝั่งเหนือ ถนนเลียบคลองภาษีฝั่งเหนือ 15-20 500 เต็มผิว 00:30 01:00
2 บางนา สุขุมวิท ซอยลาซาล ขาเข้า 15-20 100 2-3 เลน 01:40 01:00
3 บางนา สุขุมวิท ซอยลาซาล ขาออก 15-20 500 2-3 เลน 01:40 02:00
4 บางแค หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 5 -วงเวียนกาญจนา 15-20 300 เต็มผิว 02:05 01:00