รายงานสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักและคาดการณ์น้ำแห้ง
ลำดับที่ สำนักงานเขต สถานที่ สภาพน้ำท่วม เวลาเริ่มท่วม
(น.)
คาดการณ์ระยะเวลาน้ำแห้ง
(ชม:นาที)
หมายเหตุ
(ปัญหาอุปสรรค)
จุดเฝ้าระวัง
ถนน บริเวณ ความสูง
(ซ.ม)
ความยาว (ม.) สภาพท่วม
(ช่องจราจร)
วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลาฝนตก 16:00 น.   
1 มีนบุรี สุวินทวงศ์ หน้าไปรษณีย์ 15-20 200 1-2 เลน 17:30 02:00
2 หลักสี่ แจ้งวัฒนะ หน้าการสื่อสารฯ 5-10 100 18:15 02:00
3 หลักสี่ แจ้งวัฒนะ หน้าศาลปกครอง 5-10 100 1 เลน 18:15 02:00
4 หลักสี่ แจ้งวัฒนะ หน้าโลตัส 5-10 200 1 เลน 18:15 02:00
5 หลักสี่ แจ้งวัฒนะ หน้า ร1 พัน2 5-10 200 1 เลน 18:15 02:00