รายงานสรุปผลสภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
ลำดับที่ สำนักงานเขต สถานที่ สภาพน้ำท่วม ระยะเวลาน้ำท่วม ปริมาณน้ำฝน ปัญหา / อุปสรรค จุดเฝ้าระวัง
ถนน บริเวณ ความสูง (ซ.ม) ความยาว (ม.) สภาพท่วม
(ช่องจราจร)
ท่วม
(น.)
แห้ง
(น.)
รวม
(ชม. : นาที)
นับจากเวลาฝนหยุด
(ชม. : นาที)
ฝนรวม
(มม.)
ความรุนแรง
(มม./ซม.)
วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลาฝนตก 16:00 น.   
1 มีนบุรี สุวินทวงศ์ หน้าไปรษณีย์ 15-20 200 1-2 เลน 17:30 19:00 01:30 00:15 53.5
2 หลักสี่ แจ้งวัฒนะ หน้าการสื่อสารฯ 5-10 100 18:15 18:45 00:30 00:20 36.5
3 หลักสี่ แจ้งวัฒนะ หน้าศาลปกครอง 5-10 100 1 เลน 18:15 18:30 00:15 00:05 36.5
4 หลักสี่ แจ้งวัฒนะ หน้าโลตัส 5-10 200 1 เลน 18:15 18:35 00:20 00:10 36.5
5 หลักสี่ แจ้งวัฒนะ หน้า ร1 พัน2 5-10 200 1 เลน 18:15 18:40 00:25 00:15 36.5