หัวข้อ ทำความสะอาดคลองสนามชัย
วันที่ 2017/9/4
รายละเอียด กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ จะดำเนินการรักษาความสะอาดคู คลอง ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ำหลัก ที่คลองสนามชัย เขตจอมทอง บางขุนเทียน