โครงการในพระราชดำริ
   
1
โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 5 ประการ
2
โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2523
3
โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2523 (ต่อ)
4
โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม แก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย
5
โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การไหลเวียนของน้ำ (น้ำดีไล่น้ำเสีย)
6
โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โครงการบึงมักกะสัน
7
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม